Bestyrelse

---------------------------------------------   -------  ----------------------------- 

 Formand.

 Peer Allan Monger 

 Bakkevænget 19, 6310 Broager

 

Tlf.

Mobil.

E-mail.

74 44 07 17

30 63 89 99

peer@monger.nu

 ---------------------------------------------    -------  ----------------------------- 

 Næstformand.

 Jørgen Nielsen 

 Vibevej 6, 6310 Broager

 

Tlf.

Mobil.

E-mail.

74 44 12 07

 

Ellenogjoergen@gmail.com

 ---------------------------------------------   -------  ----------------------------- 

 Peder Egelund Pedersen

 

 Solskrænten 16, 6310 Broager

 

 Tlf.

Mobil.

E-mail.

74 44 11 22

22 50 25 48

bente-peder@stofanet.dk

----------------------------------------------    -------  ----------------------------- 

 Poul Erik Beck

 

 Højløkke 40, 6310 Broager

 

 Tlf.

Mobil.

E-mail

74 44 28 98

 

poulerikbeck@hotmail.com

 ---------------------------------------------    -------  -----------------------------

Niels Nørmark

 

Vestergade 33, 6310 Broager

 

 Tlf.

Mobil.

E-mail.

 

22 19 62 11

nielsno@gmail.com

 ---------------------------------------------   -------  ------------------------------ 

 Boligforeningen B42 Repræsentant

 Erik Teichert 

 Brombjerg 39, 6310 Broager

 

 Tlf.

Mobil.

E-mail.

74 44 21 18

60 92 80 62

et@b42.dk

 ---------------------------------------------   -------  ------------------------------